Om föreningen.

Att aktivt verka för en positiv utveckling av Hillerstorps samhälle, dess omnejd och dess invånare

Varför en samhällsförening


Samhällsföreningen bildades år 2008. Det kändes bra. Vi älskar förstås vår hamn, men vi älskar samhället Hillerstorp mer. Samhällsföreningens uppgift är att skapa en levande bygd, där alla ska trivas. Hur vi fungerar och ser ut, kan du läsa mer om nedan.

Syftet
Föreningens syfte är att aktivt verka för en positiv utveckling av Hillerstorps samhälle, dess omnejd och dess invånare.

Detta sker genom:

  • Att värna om de befintliga tillgångarna.
  • Att samverka med företag med organisationer och med ideella föreningar
  • Att bevaka Hillerstorps intressen och verka som remissorgan gentemot Gnosjö kommun och andra myndigheter i frågor som berör Hillerstorp med omnejd.
  • Att på ett positivt och aktivt sätt marknadsföra Hillerstorp.
  • Att verka för en förhöjd attraktivitet och skapa trivsel i Hillerstorp och dess omnejd.
  • Att inhämta önskemål och synpunkter från olika grupper i samhället samt verka för att realisera visionerna.
  • Att verka för att öka utbudet av aktiviteter såsom, kultur-, sport- och övriga evenemang.
  • Att föreningens medlemmar och samhällsinvånare aktivt deltar i föreningsarbetet

Styrelsen

Ordförande
Per Olof Svensson
Mobil: 070 403 92 40
perolof.lisemarith@gmail.com

Sekreterare
Mari Backstig 
Mobil: 070 254 60 64
mbackstig@hotmail.com

Kassör 
Jennie Karlsson
Mobil: 073 50133 84
Jennie.Karlsson@swede-wheel.se

Vice ordföranden
Pernilla Svensson
Mobil: 070 345 59 88
salongsaxen94@gmail.com

Ledamöter
Andreas Hildingsson
Tel. hem: 0370-223 08
Mobil: 070-108 49 80
andreas.hildingsson@swede-wheel.se

Anders Hermansson
Tel. hem: 0370-224 87
Mobil: 070-312 58 26
kribor22@gmail.com
 
Johan Hermansson
Mobil: 070-191 58 55
Johan.hermansson@el-agenten.se

Sophie Karlsson
Mobil: 072-206 97 58
Sophiecarlsson__@hotmail.com

Valberedning
Åsa Mårtensson
Mobil: 073-360 11 60
asa.martensson@edu.gnosjo.se

Peter Sten
Tel. hem: 0370-263 23
Mobil: 070-522 20 36
petersten@telia.com